Stiftelsen Rasmusgården grundades år 1989. Stiftelsens finns i Vörå och dess uppgift är att vårda, utveckla och förvalta bonden Verner Rasmus´ museisamlingar som ett självständigt museum. Verners bror Arvid Rasmus testamenterade en del av sin egendom till Stiftelsen, vilket lade grunden för en utveckling av verksamheten i en större omfattning än tidigare. Hela området på Rasmusbacken blev därmed komplett.

 

Samarbetspartners

Vörånejdens Ridklubb r.f. har haft verksamhet på stiftelsens område sedan år 1998. WOFF-Vörånejdens hundklubb r.f. har haft verksamhet sedan år 2003.
Lomby Byaförening r.f. kom med i samarbetet år 2006.

 
Styrelsemedlemmar

Ulrika Rasmus, ordförande

Maria Helsing-Johansson, viceordförande                    

Göran Holms, sekreterare/kassör        

Sven Fors

Annika Grannas

Suppleanter: Bengt Fors, Jonna Havulehto, Börje Helsing, Börje Kylkis, och Lars Stenroos