Stiftelsen Rasmusgården

Haviståkersvägen 92 - 95

66600 Vörå

 
Ordförande:
Ulrika Rasmus
040-9651561
ulrika.rasmus@evl.fi
 
Sekreterare/kassör
Göran Holms
050-3728172
goran.holms@netikka.fi
 
Kontaktperson till Musmamman
Ulrika Rasmus
040-9651561